Koncepcja reprezentowania historii wspólnot narodowych