Egzamin maturalny z języka litewskiego a losy młodzieży