0

Nie ma zagrożenia dla pomnika rodziny Kaczyńskich