2

149. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie