1

Oświadczenie w sprawie inspirowania waśni narodowościowych