II RAJD ROWEROWY ,,Szlakiem poetki Ziemi Trockiej Barbary Sidorowicz”