Henryk Mażul z „Magazynu Wileńskiego” laureatem konkursu