1

Apel do rodzin byłych kawalerzystów 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowej Wilejki