„Posłuchać krzyku ryb” – nowy tomik poezji wileńskiej