1

Pierwszacy rejonu trockiego złożyli uroczystą przysięgę