1

Święto Niepodległości w Kiejdanach i Poniewieżu