Landwarowianie spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych