II EUROPEJSKIE SYMPOZJUM POLSKICH MACIERZY SZKOLNYCH