Polacy nad Bałtykiem. 10-lecie Kłajpedzkiego Oddziału ZPL