Związek Polaków na Białorusi nadal cierpi! Komunikat do uczestników XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych