Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – 15 lat na mapie politycznej Litwy