XII Zjazd Związku Polaków na Litwie: Polski statek na szerokich wodach…